image-5Educatie bij theatervoorstellingen

Bij Koeterwaals zijn voorstelling en educatiemateriaal onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Al bij het begin van het maakproces van de voorstelling staat ook de educatie centraal.

De voorstellingen zelf zijn gemaakt vanuit een kunstzinnig idee, de educatie sluit daar op aan met inspirerend materiaal.
Voor veel kinderen is het bijwonen van een theatervoorstelling op zichzelf al een educatief moment.

We denken dat met het lesmateriaal de ervaring nog rijker wordt en de kinderen nog meer worden geprikkeld in hun fantasie en beleving. Ook leren de kinderen d.m.v het lesmateriaal dieper in te gaan op thematiek van een voorstelling en verbanden leggen met de wereld om zich heen.

Het lesmateriaal ontwerpen we zo dat leerkrachten er direct mee aan de slag
kunnen. Het materiaal wordt digitaal aangeboden,vaak in combinatie met een
prentenboek.

Er wordt veel aangeboden,bijvoorbeeld  spellessen, een hoorspel maken, het bouwen van speelplekjes en werkbladen.

Mail naar simone@koeterwaals.info